Club DJ Tại Mê Linh - Hà Nội

Không Được Khóc Remix - Phạm Trưởng

Khi Cô Đơn Remix - Phạm Trưởng

Dấu Hiệu Tình Yêu Remix - Phạm Trưởng

Trang Giấy Trắng Remix - Phạm Trưởng

Liên Khúc Đắng Môi - Phạm Trưởng

Liên Khúc Hết Remix - Phạm Trưởng

Có Tất Cả Nhưng Mất Em Remix - Phạm Trưởng